Der findes disse udvalg og poster:
  • Juniorinspektorer, Region Nord, Syd og Øst.
  • Ansættelsesudvalg, Region Nord, Syd, Øst.
  • Yngre læger i De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
  • Dansk medicinsk Selskab/ De lægevidenskabelig selskaber
  • YP bestyrelsesmedlem i DPS

 

Navn

 

Juniorinspektor

Link

Link til inspektorordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Herunder også inspektorraporter.

 

Vejledning for inspektorordningen 2007

 

Link til DPS om Inspektorordningen

 

Opbygning

Man tilstræber at udpege to uddannelsessøgende læger i hver region. Inspektorordningen har det formål at føre tilsyn med om afdelinger med uddannelsesansvar lever op til de formaliserede krav for uddannelse skitseret af Sundhedsstyrelsen. Man tilstræber at hver afdeling får besøg hvert 4. år af et team bestående af to senior inspektorer og en junior inspektor.

 

Revurdering

Efter behov.
Når man bliver udpeget til juniorinspektor, har man posten indtil 6 mdr efter endt hoveduddannelse. Derefter overgår man automatisk til at bliver seniorinspektor. Når der mangler juniorinspektorer,  vil der blive efterspurgt og udpeget nye.

 

Krav

Yngre Læge forankret i pædiatrien.

 

Man kan kun være junior inspektor indtil man bliver speciallæge, hvorfor man skal tiltræde før endt hoveduddannelse. Med fordel skal der som minimum være et par år af hoveduddannelsen tilbage.

 

Indstillingsproces

Inspektorer udpeges af Sundhedsstyrelsen (SST) efter indstilling fra de videnskabelige selskaber, dvs. for pædiatri, DPS.

 

På DPS foranledning indstiller YP til posten som juniorinspektor.

 

YP indstiller medlemmer efter en ansøgningsrunde som annonceres på hjemmesiden. YP ligger vægt på arbejde med uddannelse.

 

Sundhedsstyrelsen ligger vægt på at en inspektor skal være en læge med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse. I indstillingen fra selskaberne skal der lægges vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser, medicinsk pædagogik eller lignende kompetencer. Det er vigtigt, at vedkommende nyder tillid og respekt indenfor specialet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en inspektor udpeges for en funktionsperiode af mindst 4 år.

 

Nuværende medlemmer (valgår)

Region Nord:

Ida Kangas (2013)
Line Berg (2013 )

 

Region Syd:

Lise Johansen (2013)
Stine Dydensborg Sander (2013)

 

Region Øst:

Mikel Alberdi-Saugstrup (2013)
Pia Foli-Andersen (2013)

 

Navn

 

YP medlem i ansættelsesudvalg i Pædiatri

Link

Notat vedr: Ny procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb (2008)

 

Fokus punkter du skal være opmærksom på ved post i et ansættelsesudvalg. Lægeforeningen

 

Opbygning

Ansættelsesudvalgets sammensætning: fra notat vedr. Ny procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb

 

1 ledelsesrepræsentant (speciallæge) for hver af de afdelinger, der

indgår i opslåede hoveduddannelsesforløb inden for specialet – ind-

stillet af hospitalsledelsen.

 

2 – 4 repræsentanter fra det videnskabelige selskab – indstillet af selskabet, heraf mindst én speciallæge og én yngre læge under uddannelse i specialet.
- Heraf 1 YP repræsentant og 1 YP repræsentant suppleant indstillet af YP.
- YL instiller en yngre læge, som ikke er i specialet.

 

Herudover kan ansættelsesudvalget vælge at supplere med yderligere medlemmer.

 

Revurdering

Hver 3. år. Som speciallæge stopper man automatisk som YP medlem i ansættelsesudvalget.

 

Krav

Yngre Læge i Kursusstilling

 

Indstillingsproces

På foranledning af DPS indstilles via YP et medlem og en suppleant til ansættelsesudvalget. YP lægger vægt på at dette medlem er en person i kursusstilling for at undgå habilitetsproblemer.

 

Det anbefales at en kandidat bliver kørt i stilling som suppleant 1-2 år før valg og at de har været med til ansættelsesrunder som YP repræsentant eller vært/værtinde. Denne post annonceres ikke blandt YP medlemmer.

 

Nuværende medlemmer (valgår)

Region Nord:

Signe Thim (2015)
Torjus Skajaa (2015)

 

Region Syd:

Jens Jacob Petersen (2014)
Maja Carsting Bjerrum, suppleant (2015)

 

Region Øst:

Kasper Pilgaard (2014)
Christine Wohlfahrt Veje, suppleant (2015)

 

Navn

 

Yngre læger i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Øst

Link

Bekendtgørelse for de regionale Råd for lægers videreuddannelse

 

De regionale råd for lægers videreuddannelse

 

Kort beskrivelse af de regionale råd, Øst

 

Opbygning

Rådet består foruden en formand af repræsentanter for Region Hovedstaden og Region Sjælland, herunder uddannelsessøgende læger, praktiserende læger og uddannelsesgivende læger. Desuden er Færøerne samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet repræsenteret i rådet. Rådet består af i alt 17 medlemmer.

 

Revurdering

Hver 3. år

 

Krav

Yngre Læge

 

Indstillingsproces

På foranledning af DPS indstilles via YP et medlem til posten. Om denne post annonceres besluttes løbende på YPs bestyrelsesmøder.

 

Nuværende medlemmer (valgår)

Region Øst:

Birgitte Smith (2013)
På valg i 2016

 

Navn

 

YP medlem i Dansk Medicinsk Selskab.

Link

LVS – organisationen af LægeVidenskabelige Selskaber (det tidligere Dansk Medicinsk Selskab)

 

Opbygning

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark. Der er aktuelt 118 videnskabelige selskaber med i LVS, og de repræsenterer 24.769 medlemmer.

 

LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder og den nationale sundhedspolitik og i øvrigt fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og -forskning i offentligheden.

 

Læs mere via følgende link: HER

 

Man vælges ind på YPs generalforsamling.

 

Revurdering

Hvert 2. år

 

Krav

Yngre Læge. Medlem af YP

 

Indstillingsproces

På foranledning af DPS indstilles via YP et medlem til posten.

 

Nuværende medlemmer (valgår)

Lotte Jensen (2011), på valg i 2015
Malene Børresen (2014), på valg i 2015

 

Navn

 

YP bestyrelsesmedlem i DPS

Link

DPS bestyrelse

 

Opbygning

DPS bestyrelse består af 7 DPS-medlemmer, alle medlemmer vælges på generalforsamlingen ved de årlige Børnedage (pædiaternes årsmøde). Af YP indstilles YPs formand til DPS bestyrelse.

 

Revurdering

Årligt, max 6 år.

 

Krav

Formand i YPs bestyrelse.

 

Indstillingsproces

I henhold til DPS vedtægter vælges YPs formand som fagligsekretær og bestyrelsesmedlem i DPS.

 

Nuværende medlemmer (valgår)

Mikel Alberdi-Saugstrup (2014)

 

Adresserne der linkes til kan ændre sig med tiden, vi forsøger at holde dem opdateret. Hvis du opdager et link der ikke virker så skriv gerne til Webmastergruppen.

Opdateret oktober 2014

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få seneste nyt om kurser og uddannelse.
.