E-Journal Club Januar 2018

Status artikel i ugeskrift for læger:

Medicinsk cannabis er ikke for børn og unge.

 


Pernille Opstrup et al.
Ugeskr Læger 2017;179:V07170527

link til ugeskriftsartikel

En firårig forsøgsordning med medicinsk behandling med cannabis er blevet etableret i løbet af 2016 og 2017 og selve forsøgsordningen skal nu træde i kraft fra 2018. Der hersker en del modstand og usikkerhed blandt mange faglige selskaber. Mange faglige selskaber mener ikke at bl.a. indikation, effekt og bivirkninger er dokumenteret på nuværende tidspunkt of kun få studier følger ellers golden standart for udvikling af ny medicin med kliniske randomiserede blændede forsøg.
Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at børn og unge under 18 år ikke behandles med medicinsk cannabis. Det er dog ikke en hindring for at forældre til syge børn har spørgsmål eller forhåbning om nye behandlingsmuligheder for deres børn.
Pernille Opstrup og kollegaer har sammenfattet de få studier der undersøger effekt samt bivirkninger af cannabis hos børn og sammenfattet deres fund i en statusartikel publiceret i Ugeskriftet.

Fra introduktionen:
”Vi oplever, at forældre i stigende grad enten efter- spørger medicinsk cannabis eller selv behandler deres børn med cannabis, især børn med epilepsi eller kræft. Herved opstår et klinisk og etisk dilemma i forhold til barnet og familien. Ligeledes kriminaliseres forældrene, da besiddelse af ikkelægeordineret cannabis iht. narkotikalovgivningen er forbudt.
I denne artikel gennemgås den sparsomme videnskabelige litteratur om medicinsk cannabis til børn og unge. Vi beskriver mulige indikationer samt bekymringer for anvendelse af cannabinoider til børn og unge.”

 

God fornøjelse!

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få seneste nyt om kurser og uddannelse.
.