E-Journal Club Oktober 2017

Artikel:

Vaginal seeding or vaginal microbial transfer from the mother to the caesarean-born neonate: a commentary regarding clinical management.

 


Haahr T, Glavind J, Stokholm J, Clausen TD et al. BJOG. 2017 Jun 18. doi: 10.1111/1471-0528.14792.

Link til artiklen (kan hentes gratis som PDF herfra):

 

Vaginal seeding eller ”Assisteret fødselskolonisering”.

Du har måske været til et sectio indenfor det sidste års tid, hvor jordmoderen pludselig er kommet med en noget snasket gaze-klud og er begyndt at smøre det nyfødte barn ind? Hvor kom den klud lige fra?
”Det skulle være så godt for barnet”, har jordmoder og den nybagte moder sagt i enstemmig harmoni. Men er det nu også det?

Undersøgelser har vist, at børn født ved sectio har signifikant lavere diversitet af tarmens mikrobiom end børn, der er vaginalt født. Sammensætningen og diversiteten af tarmens bakterier i det tidlige liv er fundet associeret med senere udvikling af astma, allergi og andre inflammatoriske sygdomme. Det er vist, at vaginalt fødte børn deler væsentlig flere tarmbakterie-arter med deres mor end børn født ved kejsersnit, men hvorvidt den kejsersnitinducerede bakteriepåvirkning er den kausale faktor i associationen mellem kejsersnit og sygdom hos børnene vides dog endnu ikke, da mange andre faktorer varierer med fødselstypen.

”Vaginal seeding” går ud på, ved hjælp af en gaze-klud der har ligget op mod en time vaginalt hos den kommende moder lige op til sectio, at overføre moderens vaginale flora til børn født ved kejsersnit i håb om at etablere en rig og mangfoldig bakterieflora hos barnet.

Dansk obstetrisk selskab har netop udgivet en dansk guideline og samtidigt en commentary i tidskriftet BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology.

Her resumeres den aktuelle litteratur på området og dansk obstetrisk selskab fremlægger endvidere deres anbefalinger på området. Litteraturen er meget sparsom og der foreligger ingen større studier der kan vurdere fordele op mod ulemper. Kort kan resumeres at Dansk Obstetrisk selskab anbefaler at vaginal seeding ikke foretages og anbefaler at fagpersoner involveret i fødsler ikke deltager i vaginal seeding.

Da danske pædiatere dagligt er involveret i fødsler og ikke mindst kejsersnit, er det yderst relevant at vi kender til både baggrundslitteraturen og ikke mindst de nyeste anbefalinger på området.

 

God fornøjelse

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få seneste nyt om kurser og uddannelse.
.