E-Journal Club

E-journalclub februar 2023

Så er det igen tid til journal club.

Efter en tur i neonatologien i januar, vender vi blikket mod gastroenterologien, og den evigt udfordrende C. difficile infektion.

For hvordan er det nu, hvem skal testes, hvem skal ikke? Hvem skal behandles og hvorfor?

Denne artikel er ment som et brush-up for de erfarne og (måske) en øjenåbner for de mindre erfarne.

Artiklen indeholder flowchart for arbejdsgange i mødet med den gastroenterologiske patient mistænkt for c. difficile.

E-journalclub januar 2023

Kunne du tænke dig at være bedre klædt på til præsamtaler inden præterm fødsler? 

Denne måneds Journal Club handler om præmaturitet og faktorer af betydning for børns intellektuelle udvikling set i en præmatur kontekst.

Vi linker til to forskellige artikler som begge er lærerige og indeholder en masse data til at styrke din paratviden.

E-Journal Club oktober 2022

Amning og medicin?
Klokken er 03.44 og du bliver vækket på vagtværelset af et opkald fra jordmoder som liiige skal spørge om man gerne må amme når man tager levetiracetam samt quetiapin.
Og nu hun lige har dig i røret, vil mor også gerne vide om hun bør takke ja til 4. dosis af mRNA COVID vaccine når nu hun ammer.
Hvad svarer du?

Denne måneds journal club har samlet 2 yderst nyttige sider samt et sjovt lille studie om mRNA vaccine om ammemælk

 

Detection of Messenger RNA COVID-19 Vaccines in Human Breast Milk

Hanna et al

JAMA Pediatrics, September 2022

E-journal club september 2022

Det sker at børn født til termin, efter en ukompliceret graviditet, får perinatalt cerebral infarkt. Enten fanger vi dem i dagene efter fødslen med begyndende kramper, eller måske først sidenhen når de viser tegn til cerebral parese. Men det er måske alligevel ikke helt tilfældigt, hvilke børn og familier som bliver ramt. 

I dette studie af 1924 neonatale børn identificerer forsker gruppen 9 risikofaktorer for Perinatal Arterial Ischemic Stroke hos børn født til termin

 

E-journal club august 2022

Antibiotika-associeret diarré... Du sender barnet hjem med peroral AB og forældrene er glade og du er videre i dit arbejde, men snart får barnet derhjemme diarré som følge af antibiotika. Er der noget at stille op mod denne bivirkning? Hvad med probiotika? Virker det?

Dette blindede randomiserede studie inkluderer 350 børn i alderen 3 mdr. til 18 år som alle skal have AB og i tillæg enten får probitotika eller placebo.
Hvis du vi vide om det virker må du læse med her

 

E-journal club juni 2022

Astma og astmatisk bronchitis fylder meget i børnemodtagelserne, især i de mørke måneder. Men hvilken behandling er egentlig mest effektiv? Er det spacer eller forstøver/nebulizer? I dette randomiserede kontrollerede studie blev netop denne sammenligning gjort hvor forfatterne fandt spacerbehandlingen mere effektiv end forstøver. Overrasket? Læs mere her

Iramain et al

Pediatric Pulmonology 2019

E-journal club maj 2022

Skyggebørn - børn som står i skyggen for en søskende der er alvorligt syg. Vi som sundhedsprofesionelle har kun officielt behandlingsansvaret for det syge barn i familien, men vi ved godt at det raske barn ofte oversees og nu er der også data på at disse skyggebørn er i øget risiko for indlæggelsekrævende sygdom. I et Canadisk kohortestudie følges 1600 børn som alle er rask-søskende til et barn med cancer, og de matches med 32.000 raske børn som har raske søskende og de finder som sagt øget indlæggelsesrisiko hos især børn med en ældre søskende som har cancer og især hvis det drejer sig om hæmatologisk cancer.

Auger et al.
Cancer
April 2022

 

E-Journal Club april 2022

Plantebaseret diet anbefales i højere grad og det bliver også hyppigere at børn lever plantebaseret. I dette studie sammenlignes børn som spiser diet indeholdende kød (referencegruppen) med børn som spiser enten vegetarisk eller børn som spiser helt vegansk. Børn som levede udelukkende vegansk havde signifikant anderledes outcomes, bl.a. en "sundere" kadiovaskulær-profil, men samtidig lavere knoglemineralisering samt risiko for fejlernæring.

læs mere her

Growth, body composition, and cardiovascular and nutritional risk of 5- to 10-y-old children consuming vegetarian, vegan, or omnivore diets

Desmond, M.A. et al

The American Journal of Clinical Nutrition, 2021

E-Journal Club marts 2022

Vores dygtige kollegaer i neonatologien bliver fortsat dygtigere og dygtigere til at rede vores mindste patienter og i kølevandet følger etiske overvejelser. Dette nyligt publicerede studie inkluderer 248 forældre til børn født før uge 29, når de kommer i ambulatoriet med deres ex-immature børn, som nu er blevet 1,5 til 7 år. Forældrene bedes vurdere deres børns helbred samt udvikling og de stilles følgende spørgsmål "if you could improve two things about your child, what would they be?" 
Er du blevet nysgerrig? Vi tør godt afsløre at der er gode nyheder
Læs mere her:

Parental perspective on important health outcomes of extremely preterm infants

Jaworski et al.

Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition, 2021

E-journal club februar 2022

I pædiatrien ses det, at flere og flere sygdomme, som  tidligere krævede lang antibiotisk behandling nu behandles i en væsentligt kortere periode. Aktuelt behandles en samfundserhvervet pneumoni med antibiotika i 10 dage. Dette med risiko for øget antibiotikaresistens samt antibiotikarelaterede bivirkninger hos barnet til følge. En del af disse børn kan formentligt klare sig med en kortere behandling og samtidig opnå det samme respons, hvilket denne måneds artikel forsøger at afdække. Studiet er et randomiseret, dobbelblindet placebo-kontrol studie, som sammenligner 5 dages antibiotisk behandling med 10 dages behandling.
 

Derek J. et al.

Short- vs Standard-Course Outpatient Antibiotic Therapy for Community-Acquired Pneumonia in ChildrenThe SCOUT-CAP Randomized Clinical Trial

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få seneste nyt om kurser og uddannelse.
.