Indkaldelse til generalforsamling i Yngre Pædiatere 2023

Denne e-mail indeholder grafik, se den i din browser.
 
 
 
 
  logo nyeste yp

 

 
 
 

Kære medlemmer af Yngre Pædiatere

 

INDKALDELSE:

Yngre Pædiateres årlige generalforsamling

27/10-2023 kl. 17

HUSET i Middelfart

Hindsgavl Allé 2

5500 Middelfart

Afholdes i forlængelse af fredagsprogrammet på årets internat

Generalforsamling

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning ved formanden eller dennes stedfortræder.
 4. Godkendelse af regnskabet 2022/2023.
 5. Gennemgang af budget 2023/2024.
 6. Evt. forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne med motivation herfor.
 7. Fastlæggelse af kontingent.
 8. Valg til bestyrelse.
 9. Valg af 2 revisorer.
 10. Valg af to YP repræsentanter til LVS.
 11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 2022-2023

Helene Jensen, Neelam Farroqi, Kristian Jeppesen, Rikke Mortensen, Frederik Højsager, Anne Storm, Sidse Westberg og Tilde Rasmussen

 

Vi glæder os til at se jer. 

Information om frister forud for generalforsamlingen jvf vores vedtægter:

- Indkaldelsen skal være sendt ud til medlemmerne senest 6 uger før generalforsamlingen (15/9)

- Vedtægtsændringsforslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen (29/9)

- Bestyrelsen skal udsende vedtægtsændringsforslag til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen (13/10)

 

Stil op til bestyrelsen! Gør det!

Som altid er det muligt at stille op til YP's bestyrelse.
Vi anbefaler at du fortæller kort om dig selv og din motivation for at stille op, under generalforsamlingen.

Du kan allerede nu sende en mail til  yngrepediatere@gmail.com og melde dit kandidatur, skriv "valg til bestyrelsen" i emnefeltet, eller du kan melde at du stiller op på selve dagen.

Rækkefølgen for at afholde en kort motivationstale er

1) kandidater som har meldt sig på forhånd (via mail)

2) kandidater som stiller på på selve dagen

3) bestyrelsesmedlemmer som genopstiller

 

Hvis man ønsker at stille op men ikke har mulighed for at deltage fysisk til året GF, kan man melde sit kandidatur på mail og så vil vi sørge for en virtuel løsning.

 

Vi planlægger at afholde konstituerende bestyrelsesmøde den 28/10-2023 når programmet for internat er slut.

 
 
 
Afmeld nyhedsbrev