YP nyhedsbrev marts

Denne e-mail indeholder grafik, se den i din browser.
 
 
 
 
  logo nyeste yp

 

 
 
 

Årets uddannelsespris!

I forbindelse med Børnedage i maj uddeler Yngre Pædiatere: YP's Uddannelsespris

Den går traditionen tro til en person, afdeling eller lignende, der har gjort en særlig indsats for at fremme uddannelse af yngre læger/pædiatere. I har altså hermed muligheden for at give et skulderklap til en eller flere personer, som har gjort noget særligt.

Skriv gerne følgende i indstillingen:
Personen eller personernes navn og afdeling/ afdelingens navn.
En begrundelse for hvorfor I synes vedkommende skal modtage YP's Uddannelsespris.

Skriv til yngrepediatere@gmail.com

 

 

Børnedage

Børnedage afholdes i år af Herning Børneafdeling den 12.-14 maj 2019 og en YP prækongres den 11.-12. maj 2019. Et spændende foreløbigt program er lagt.

Læs mere på DPS hjemmeside herE-Journal Club marts

Nu har du endnu et argument til at berolige bekymrede forældre til små børn med luftvejsinfektioner: Et nyt finsk studie viser at gentagne episoder med AOM eller ØLI i de første to leveår IKKE medfører dårligere sprogkundskaber ved 2-års alderen.
Læs mere på vores journal club på hjemmesiden 

 

MMI januar

Alle indkaldte ansøgere til MMI får mulighed for at udfylde et spørgeskema efter endt MMI og igen efter ca 14 dage pr. mail. Der spørges til deltagernes oplevelse med MMI samt deres baggrund. 

Af de adspurgte har 68% sendt svar.
Af dem som har besvaret og fik stilling er ca halvdelen i Øst og halvdelen i Nord/Syd. Af alle dem som fik tilbudt HU havde kun ca halvdelen søgt før. Alle som fik stilling havde lavet forskning i større eller mindre omfang men langt fra alle dog PhD. Alle (pånær én) havde mere pædiatrisk erfaring end blot intro samt sideuddannelse fra et andet speciale. 44% ville foretrække en traditionel ansættelsessamtale fremfor MMI, og dette uafhængigt af om man fik HU eller ej. Der var ikke eneste ansøger som søgte på tværs af Storebælt, eller overvejer at gøre det i næste runde. 

 

Ny MMI-suppleant i ØST - er det dig? 

Yngre Pædiatere er repræsenteret ved MMI i både region ØST samt NORD/SYD ved deltagelse af to medlemmer hvert sted, en suppleant samt en repræsentant.
Vi mangler nu en ny suppleant i ØST som skal indtræde og deltage i MMI fra juni 2019 og frem.

Læs mere om posten samt ansøgningsfrist- og procedure på hjemmesiden

 

 

Vi håber at se jer til Børnedage

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i YP

 
 
 
Afmeld nyhedsbrev