Yngre Pædiatere (YP) er en forening, som varetager de faglige interesser for yngre læger under uddannelse i pædiatri og for yngre speciallæger (inkl. afdelingslæger).  

Foreningen har aktuelt omkring 475 medlemmer.

 

Vores generalforsamling er øverste myndighed og afholdes hvert år i efteråret. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, som består af 8 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen og kan højst sidde i 6 år. YP’s formand vælges normalt til Dansk Pædiatrisk Selskabs bestyrelse, og tildeles dér traditionelt posten som faglig el. videnskabelig sekretær.

 

 

Vores hovedarbejdsområde er uddannelse/videreuddannelse, og vi arbejder indenfor tre felter:

• Vi varetager yngre lægers interesse indenfor Dansk Pædiatrisk Selskab – DPS – i bestyrelsen samt i uddannelsesudvalget. Der er endvidere yngre pædiatere i de tre regionale uddannelsesråd.
• Vi arrangerer årlige kurser, heraf et i forbindelse med generalforsamlingen.
• Vi informerer vores medlemmer om fagpolitiske og uddannelsesmæssige tiltag samt om udviklingen i pædiatrien generelt via møder og nyhedsbreve. Vi holder kontakt med vores fagforening Yngre Læger. Sager om løn- og arbejdsforhold samt personsager overlader vi til YL.

 

 

Kontingentet er pt. 250 kr. Hvis du er yngre læge med interesse for pædiatri, så meld dig ind i YP - se på forsiden hvordan

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få seneste nyt om kurser og uddannelse.
.